Lidé v Lineage II jsou podobní lidem v reálném světě. Lidé mají nyní největší sílu a populaci na kontinentech.

Zvláštní schopnosti: Ačkoli lidé nemají žádné zvláštní schopnosti, jejich silná stránka je, že mohou proniknout do mnoha povolání.

Charakteristické rysy: Lidé jsou vyvážení ve všech povolání.


Human Fighter
Status:  INT 21  STR 40  CON 43  MEN 25  DEX 30  WIT 11

Human Mage
Status:  INT 41  STR 22  CON 27  MEN 39  DEX 21  WIT 20


© Drek