Rasa Elfů uctívá bohyni vody a přírody. Elfové mají štíhlá a pružná těla, dlouhé uši a krásné jemné rysy. Během doby obrů, měli mezi rasami nejvyšší místo. Když byli obři zničeni, síla a vliv Elfů byl oslaben. V dnešní době obývají pouze část lesa na hlavním kontinentu.

Zvláštní schopnosti: Jejich schopnosti se slušně vyrovnají schopnostem ostatních ras. Mohou zadržet dech na delší dobu a také mohou skákat z větší výšky než ostatní.

Charakteristické rysy: Elfové jsou moudří a bystří. Jsou rychlí v útoku, rychle běhají, a také rychle kouzlí. Mají také výborné vlastnosti pro své lukostřelce a velmi dobře vyhýbají nepřátelským ranám.


Elven Fighter
Status:  INT 23  STR 36  CON 36  MEN 26  DEX 35  WIT 14

Elven Mage
Status:  INT 37  STR 21  CON 25  MEN 40  DEX 24  WIT 23


© Drek