Trpaslíci jsou rasou země, obdařenou velkou fyzickou sílou a zálibou ve vyrábění předmětů. Potom co byla nejsilnější rasa v zemi, obrové, poražena, snažili se trpaslíci vetřít do přízně vždy nejsilnějšího vladaře v zemi. Výsledkem bylo, že se stali izolovanou rasou-neoblíbeni pro jejich hamižnou náturu. Hierarchické uspořádání jejich společnosti je přirovnáváno k uspořádání velkých obchodních společností. Trpaslíci jsou také stále velice uznáváni pro jejich obchodní a organizační schopnosti Základní dělení trpaslíků je na Scavengers, kteří hledají a získávají základní materiál; a na Artisans, kteří pak z tohoto materiálu vyrábějí výrobky.

Zvláštní schopnosti: Trpaslíci toho v batohu unesou mnohem více než ostatní národy.

Charakteristické rysy: Trpaslíci kromě své ohromné síly v ničem jiném nevynikají.


Dwarf Fighter
Status:  INT 20  STR 39  CON 45  MEN 27  DEX 29  WIT 10


© Drek